Technologické domky - Sklady

 

V našem výrobním programu je zařazena i kategorie technologických domků.Můžeme je rozdělit do několika základních skupin dle účelu jejich dalšího použití.

1) Prefabrikované domky různých rozměrů určených pro kompletaci technologií pro CNG čerpací stanice.

2) Prefabrikované domky různých rozměrů určených pro kompletaci technologií pro přejezdy ČD - drážní domky.

3) Prefabrikované domky různých rozměrů určených pro kompletaci technologií trafostanic.

4) Prefabrikované domky různých rozměrů určených pro ostatní využití - technické místnosti k rodinným domům, sklady, dílny a pod.

Rozměry opět vycházejí z možností našich výrobních forem. Šíře domků 298 a 348 cm, délka od 150 - 698 cm a výška 250, 275 a 300 cm. Ve standardním provedení jsou technologické domky vyrobeny s únosností podlahy 3,6 kN/m2 a stropu 2,1 kN/m2. Změnou výztuží jsme schopni vyrobit domek se zvýšenou únosností až na 5,0 kN/m2 v obou případech.