Koupelnová jádra

 

V rámci stavby patří koupelny k nejpracnějším a tedy i k nejdražším a nejvíce zdlouhavým činnostem. řešením je použití hotové koupelny

Hotové koupelny jsou zvláště výhodné tam, kde investor požaduje větší počet kusů stejného typu v co nejkratším čase, například při výstavbě nebo rekonst rukcích hotelů, bytových domů, sociálních staveb, domovů pro seniory, nemocnic, sanatorií, lázeňských domů apod.

Prefabrikovaný prostorový modul je vyroben z betonu lehčeného Liaporem, nebo z klasického betonu. Nejde o sériovou výrobu. Každá koupelna je unikát, který vzniká na základě zadání zákazníka. Ten má přitom jistotu vysoké kvality dodané a kompletně vybavené koupelnové jednotky, která prochází řadou výstupních kontrol. Jak bylo řečeno, zákazník tímto řešením předchází komplikacím jak s dodávkami materiálu, tak i s kvalitou provedených prací, a stavebnímu dozoru šetří čas i starosti. Odpadá koordinace mnoha řemesel, která by výstavbu koupelny prováděla. Zákazník nemusí ani čelit tlakům na zvýšení ceny za „nečekané vícepráce“.

ZAČLENĚNÍ HOTOVÉ KOUPELNY DO STAVBY

Základním momentem je odsouhlasení projektové a výrobní dokumentace včetně použitých materiálů. U větších, občanských a bytových domů s dodávkou více koupelen je vhodné vyrobit prototyp všech typů koupelen použitých v daném projektu. Tím je i nastavena norma pro kvalitu. Montáž na místě je pak jednoduchá, načasování dodávek koupelen je dáno plánem výstavby.

Hotové koupelny GLASIERT je možno kombinovat s různými materiály a způsoby výstavby. Rozhodující fází je příprava projektu, kdy je koupelna vyčleněna jako samostatný objekt. Důležité je dbát na stabilitu půdorysu, připojení na zdroje a statiku prvku koupelna.

Dnešní technologie umožňují různé provedení koupelen včetně samonosných, kdy až 9 koupelen na sobě vytváří samostatný mnohapodlažní tubus. Stěny koupelen lze použít jako ztracené bednění nebo využít jako stěnu pro kuchyň apod.

V okolních zemích, a stejně tomu může být i u nás, se hotové koupelny z Liaporem lehčeného betonu používají i v dřevostavbách. Časté je řešení dvou koupelen a WC nad sebou v jediném prostorovém kompaktu. Tento těžký prvek je často používán záměrně i proto, že zvyšuje prostorovou tuhost celé dřevostavby a navíc je nositelem vysoké tepelně akumulační hmoty, na kterou jsou tyto stavby poměrně chudé.

Pokud zachováme půdorys, lze aplikovat rozdílné vnitřní vybavení koupelen. Velké domy postavené z cihel či betonu nejsou zdaleka jedinou možnou aplikací hotových koupelen. Ty lze i díky vysoké variabilitě v jejich vybavení velmi výhodně použít i v hromadné výstavbě rodinných domů, ale jejich výhody se neztrácejí ani v individuální výstavbě.

CENA KOUPELEN SE ODVÍJÍ OD INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ KLIENTA.

Naše koupelny byly již exportovány k výstavbám hotelových komplexů do Německa, Dánska a Švýcarska.