Hotové garáže "TEGA"   

 

 • Jedině v garáži je Váš majetek v bezpečí a také chráněn před vlivy počasí
 • TEGA garáže již od 199 900,-Kč
 • Záruku na garáž poskytujeme v délce 60 měsíců, u komponentů dodaných subdodavateli, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedena v tomto listu.
 • Naše garáže jsou osazeny garážovými vraty sekčními nebo výklopnými
 • Výroba garáží je pod dozorem certifikačních autorit z Čech i Německa
 • Osvědčená, masivní a robustní konstrukce garáže z 10 cm masivu liaporbetonu zaručuje dlouhodobou životnost Vaší garáže.
 • Rozměr garáže i barvu přizpůsobíme Vašim přáním a potřebám
 • Hotovou garáž lze dodat i jako součást hrubé stavby - bez povrchových úprav, vrat a pod.
 • Materiál z nehož je garáž TEGA vyrobena má tepelně izolační vlastnosti podstatně lepší oproti klasickému betonu
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o monolitický betonový prefabrikát, je možné v případě potřeby garáž TEGA přemístit na jiné místo
 • Nabízíme Vám Kompletní záruční i pozáruční servis
 • Garáž je ihned po složení připravena k použití

 

Mobilita a rychlost dodávky

Rychlá a čistá montáž aneb za jak dlouho postavíte garáž

Montáž garáže je čistá akce bez vzniku odpadů a nepořádku. Práce na staveništi při vlastním usazování garáže jsou minimalizovány. Při výstavbě garáže TEGA není zapotřebí lešení, zařízení staveniště, nebo skládka materiálu a nedochází tedy ke znehodnocení pozemku zákazníka.

Velikou předností je rychlost výstavby, neboť základy lze provést za jediný den, přičemž přítomnost zákazníka je vyžadována jen při předání staveniště. Usazení garáže trvá přibližně jednu hodinu včetně nájezdu jeřábu (vlastní usazení garáže je otázkou minut).

Montáž a veškeré práce při usazování garáže provádí expediční skupina naší firmy svými zaměstnanci bez dalších subdodavatelů. Vyškolení pracovníci jsou připravení zákazníkům poskytnout informace o průběhu montáže garáže.

Osvědčená konstrukce zaručující dlouhou životnost

Konstrukce garáží je velmi masivní a robustní. Tloušťka stěn je 10 cm, u vjezdu garáže je masivní rám. Vhodnou směsí betonu je garantováno minimalizování rizika vzniku trhlin. Dvojitá výztuž v exponovaných místech zaručuje maximální stabilitu a statický výpočet konstrukce umožňuje i zesílení garáže pro umístění do svahu, s částečným nebo celkovým zasypáním, pro umístění garáží nad sebou, atp.

Krytí výztuže v kombinaci s vodonepropustným betonem působí zároveň jako ochrana před korozí a vlivy provozu. Použitý vysoce jakostní beton LC 25/28 a LC 30/33 (podlaha) dle ČSN EN 206-1 s kamenivem z liaporu (lehké keramické kamenivo) zajišťuje dlouhou životnost stavby.

Výroba garáží probíhá v kryté hale při průběžném sledování kvality betonu, který je vyráběn z nejjakostnějších surovin. Podlahy a strop garáže jsou rovněž masivní a díky použité technologii výroby a použité výztuži je možnost zatížení podlahy až do 500 kg/m2. Standardně je zatížení 210 kg/m2 pro strop a 350 kg/m2 pro podlahu

Výsledky naší práce si necháváme ověřit u nezávislých laboratoří a certifikačních orgánů. Například odolnost vlivům povětrnosti a kvalita liaporbetonové konstrukce byly ověřeny nezávislou zkušebnou Wi-bau Dr. Ing. Löffler GmbH v Unterwellenborn v SRN poč.j. 16/401/256/2004 s tímto výsledkem:

"Zkoumaný odlehčený beton vykazuje příznivé termicko hydroskopické chování v zimních obdobích resp. v obdobích vzniku kondenzačních par. Kondenzační pára se tvoří při teplotách pod 0°C u lehčeného betonu méně než u obyčejného betonu. V zimních obdobích resp. v obdobích větších teplotních rozdílů mezi teplotou vzduchu uvnitř a venku je množství volné vody ve srovnání s obyčejným betonem v poměru 4:13 a v období odpařování může být toto množství opět vyloučeno. Tímto je i ve studených prostorách za použití lehčeného betonu na vnější stěny a stropy docíleno příznivějšího klimatu než za použití obyčejného betonu.(citace)"

Masivní konstrukce garáží a výztuž rohů stavby zaručují vyšší stabilitu stavby, není nutné stavět složité základy, stačí patky nebo pasy dle výkresové dokumentace výrobce.

Variabilita a použití

Garáž přizpůsobíme Vašim přáním a potřebám

Výrobek je určen především k užití jako garáž pro osobní automobily a další vozidla. Po úpravách je ho však možno využívat jako sklad, kancelář, sociální zařízení, šatny, rekreační domek, prodejní stánek, k ubytování osob. Při zvolení menších rozměrů jako autobusové zastávky, komunikační buňky, zahradní domky, trafostanice apod. Významné je uplatnění garáže jako stavební buňky zejména při stavbě rodinných domů svépomocí. Při zahájení stavby se trvale nebo přechodně umístí garáž na vhodné místo jako stavební buňka, po ukončení stavby rodinného domu se začne využívat jako standardní předem již připravená garáž.

Široká paleta výrobků a možnosti užití garáží

 • jednoduché garáže (čtyři možné půdorysné rozměry, tři možné výšky garáží, tři možné délky garáží)
 • dvojgaráže (tandemové dvojgaráže za sebou, standardní dvojgaráže vedle sebe se dvěmi vraty, velkoprostorové garáže s jedněmi vraty)
 • patrové garáže s vjezdy ze dvou stran
 • přístavky v jakékoliv délce od 150 do 698 cm (užití jako dílna, sklad, šatna, přístřešek, náhrada sklepa, ap.)
 • garáže zpevněné
  • pro umístění ve svahu
  • pro osazení masivní střešní konstrukce (sedlová nebo valbová)
 • garáže s vegetační střechou
 • garáže přizpůsobené jako - např. sklady, dílny, kiosky, vrátnice, zahradní a technologické domky ap.
 • z libovolného počtu buněk (garáží) si můžete navrhnout sestavu dle své potřeby

U garáží lze na přání upravit

 • standardně je dodávaná bílá barva vnější omítky a šedé pepito u vnitřních omítek
 • barvu omítky dle vzorníku TERCOM decor, který nabízí několik set odstínů
 • vnitřní barvu omítek
 • vytvoření otvoru (dveře, okna, průlezy a prostupy) na přání
 • izolaci stěn proti zemní vlhkosti při vsazení monolitu do terénu
 • elektroinstalace formou přípravy elektroinstalace vytrubkováním ve stěnách a stropu, nebo kompletní elektroinstalací včetně "Výchozí revizní zprávy"
 • bohaté příslušenství
 • variabilní systém odvodnění
 • barvu a typ vrat

Dlouhá záruka díky dlouhodobým zkušenostem a neustálému vývoji

Běžná záruka na garáž je 60 měsíců, u komponentů dodaných subdodavateli, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedena v tomto listu.. Díky spolupráci s dodavateli, a dlouholetému vlastnímu vývoji byly pro výrobu garáží voleny osvědčené postupy a vybrány jen osvědčené materiály přizpůsobené vlastnostem garáží TEGA. Výroba je odzorována TÜV Rheiland a TZUS Plzeň. Kvalita použitých materiálů je také dozorována zkušebnami. Pro řízení jakosti je zaveden systém ČSN EN ISO 9001:2016

Široká paleta příslušenství

Výběr výklopných i sekčních vrat ze sortimentu firmy Hörmann ČR včetně pohonů. Elektroinstalace standardní nebo rozšířená dle přání zákazníka. Výběr dveří, oken. Provedení střechy dle dohody. Věšáky na jízdní kola a na nářadí....

Pozáruční servis

Naše péče o zákazníky nekončí dodávkou garáže ani uplynutím záruční doby. Jsem schopni udržovat námi dodanou garáž tak, aby se Vám líbila a byla funkční. Garáže si také můžete kdykoliv doplnit o aktuálně nabízené doplňky, přizpůsobit si barvu fasády, ap.