Kvalita výrobků

na základě zkušeností a tradicí

Osvědčené prostorové prvky z lehkého betonu s použitým kamenivem Liapor vyrábí společnost GLASIERT s.r.o. ve svém výrobním závodě PREFA Tršnice. Ten má již padesátiletou tradici ve výrobě prefabrikovaných prvků. Garáže jsou vyráběny nepřetržitě od roku 1990. Dodávky těchto prvků byly kromě České republiky realizovány do SRN, Belgie, Dánska a Švýcarska.

Certifikace

Závod PREFA Tršnice má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality ČSN ISO 9001:2016. V roce 2009 byla našim prefabrikacím udělena Sdružením českých spotřebitelů cena "Spokojeného zákazníka Karlovarského kraje" na roky 2009-2016.

Výroba je od roku 1994 dozorována německou zkušebnou TÜV Rheiland (dříve LGA Norimberk) a TZÚS s.p. územní pracoviště Plzeň. Vlastníme Certifikát systému řízení kvality dle normy ČSN EN 9001:2016 certifikační orgán QUALIFORM a.s. Brno

Kvalita v praxi

Trvalý dozor nad kvalitou a bezpečností výrobku po celou dobu jeho výroby a prodeje poskytuje vysokou míru jistoty, že si výrobek zachovává svou deklarovanou a certifikátem ověřenou úroveň. 

Materiály, které používáme pro výrobu prostorových prvků a garáží TEGA musí splňovat podmínky systému řízení kvality. Výroba i dodavatelé jsou dozorování nezávislými kontrolními orgány dle evropských i národních norem. Firma provádí vlastní kontroly kvality dle vnitřních směrnic.

Zárukou kvality je také spolupráce výrobce s dodavateli při vývoji materiálů a celého výrobku. 

Ke garážím dodáváme standardní dokumentaci, požární zprávu, revizní zprávu elektroinstalace (pokud je předmětem dodání), prohlášení o shodě a u garáží prohlášení o vlastnostech dle nařízení EU. Našim prvořadým cílem je spokojený zákazník.

Dlouhá záruka díky dlouhodobým zkušenostem a neustálému vývoji.

Díky spolupráci s dodavateli, zkušebnami a dlouholetému vlastnímu vývoji byly pro výrobu garáží TEGA vybrány jen osvědčené materiály zajišťující požadované vlastnosti. Proto může být standardně garáž TEGA dodávaná se záruční dobou 60 měsíců.

Pozáruční servis.

Naše péče o zákazníky nekončí dodávkou garáže ani uplynutím záruční doby. Jsme schopni udržovat Vaši  garáž tak, aby se Vám líbila a byla funkční po celou dobu užívání. Garáže si také můžete kdykoliv doplnit aktuálně nabízeným příslušenstvím, přizpůsobit si barvu fasády, atp.

Stavíte rodinný domek?

Uvažujte o garáži TEGA jako o konstrukčním prvku nebo stavební buňce. Při zahájení stavby umístíte na vhodné místo garáž a získáte bezpečný prostor na uskladnění potřebného materiálu. Po ukončení stavby slouží garáž původnímu účelu - pro parkování vozidla.

Použitím garáže jako konstrukčního prvku celou stavbu výrazně zrychlíte a zlevníte. Garáž lze opatřit příslušnými spojovacími prvky, opatřit tepelnou izolací a nebo zvýšit nosnost stěn a stropu dle potřeby stavby.  Garáž nevyžaduje základovou desku, ale pouze základové pasy nebo patky.